info@fkohnynas.se  
 
  Om Föreningen
 
 
För större, klicka på kartan.

Vill Du bli medlem i vår förening?
Kontakta styrelsen, Ingela Nilsson
innifoto0@gmail.com
Du kommer få kallelse för att visa
vad Du gör inom konst och/eller hantverk.
Dessutom information om föreningen,
och regler för medlemskap.

Vi hyr även ut Godsmagasinet till dem som vill arrangera
egna utställningar.

För närmare upplysningar
kontakta Ingela Nilsson.

 

Utdrag ur Barbro Gard Wihlens berättelse
Historik inför 20-årsjubileet 2008.

Klicka här.