info@fkohnynas.se  

Föreningens logo från 1988 av L.L. = Lotten Lundgren - numera Kim de Breuin.

Vi samarbetar med
    Om Föreningen  
 

Klicka för större karta.


Är du intresserad att bli medlem i vår förening, kontakta Ingela Nilsson i
styrelsen innifoto0@gmail.com
Du kommer få kallelse till ett möte för att visa vad du gör inom konst och/eller hantverk. Dessutom får Du närmare information om föreningen och regler för medlemskap samt utställningar.


Vi hyr även ut Godsmagasinet till personer som önskar arrangera egna utställningar.
För närmare upplysningar kontakta Ingela Nilsson i styrelsen.

Utdrag ur Barbro Gard Wihlens Historik inför 20-årsjubileet 2008.

Föreningen Konst och Hantverk i Nynäshamn bildades 1988.
Till interimsstyrelse valdes
Anna Boye till ordförande, Brita de Bruin blev sekreterare, Kerstin Ström-Nielsen kassör samt Barbro Gard Wihlen och Bertil Reuterstig blev ledamöter. Det första ordinarie sammanträdet hölls på Järflotta gård den 18 maj 1988. Föreningen hade då 19 medlemmar. Första utställningen hölls i Björklundska fastigheten i kyrkbacken.

År 1901 öppnades järnvägssträckningen Stockholm-Nynäshamn. Ett stycke från stationshuset står ännu det gamla godsmagasinet kvar. Det hade varit tal om att det skulle rivas eller flyttas till Ösmo, men till slut skänktes det till kommunen.
I gåvobrevet stadgades att Konst och Hantverk skulle vara de första att få disponera byggnaden. Efter renovering har den blivit en utmärkt utställningslokal.