Föreningens årsmöte 26 februari 2015  
 
Mötesdeltagarna anlände.
Vad var lämpligare än ärtsoppa som "lätt förtäring" en torsdag?
 

Ingemar Carlsson, iklädd uniform för enskild järnväg med gradbeteckning för 1:e järnvägsexpeditör är numera som pensionär engagerad i SNJk, Stockholm Nynäs Järnvägs kamratförening och NJM, föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum.

Efter avslutat årsmöte berättade Ingemar om sitt arbetsliv inom järnvägen. Han började som 14-åring på Nynäshamns station, där han bl a stundom "pirrade" gods i Godsmagasinet innan han gick vidare i karriären. Han återgav också några korta episoder från sitt yrkesliv samt redogjorde helt kort om Stockholm Nynäs Järnvägs historia.

Föreningen
Konst och Hantverk
i Nynäshamn
info@fkohnynas.se
 
 

Arkiv - 2015

Kavalkad

Monica Ahlenius valdes till ny ordförande.

Foton: Bim Spångberg.

Klicka på bilder för större.

 
Förberedelser inför mötet. Handlingarna studerades.