Konst & Hantverk
Bilder från
Sommarut
ställningen i Godsmagasinet 2016

Foton:
Karin Amnéus.
 
 
Tillbaka till Arkiv.
Förberedelser.
Foto:
Bim Spångberg.
Klicka på bilder för större.