Konstauktionen ägde rum 13 oktober i Godsmagasinet.
Svante Lööf skötte utropen av 100 alster, och lade in små anekdoter mellan utropen.
 
 
Förberedelser. Iordningställande till auktionen. Svante och Marianne.
Ordförandeklubban kom väl till pass.
Första utrop, Britt Sjögrens tavla.
Svante Lööf in action. Utrop av Inga Scheffers akvarell. Svante och Monica med konstlistan.
Tillbaka till Arkiv-2018.
Foton: Bim Spångberg.