info@fkohnynas.se  
Vi samarbetar med
    Styrelsen 2017  

Ordförande, inköpsansvarig
Monica Ahlenius

0733-00 39 63

monica_ahlenius@yahoo.se

Kassör samt inköps- och uthyrningsansvarig
Ingela Nilsson

070-333 19 16

innifoto0@gmail.com

Sekreterare
Marianne Levin

070-401 85 79

mariannele@hotmail.com

Utställningsansvarig
Anita Engqvist

070-733 24 30

info@silverringen.se

Affischansvarig (pressansvarig)
Bim Spångberg

070-547 56 21

bim.spangberg@telia.com

Materialförvaltare
Berth Larsson

076-810 63 32

Materialförvaltare
Jan Nothwarp

Suppleant, pressansvarig
Britt Sjögren

070-013 02 72

brittsjogren37@gmail.com

Suppleant
Margit Roxell

070-264 58 93
margit.roxell@hotmail.com


Revisor
Anna-Karin Larsson

Revisorssuppleant
Sanna Wallin

Valberedning
Christina Engelfrid
Lars-Olof Holmgren

Webmaster
Karin Amnéus - 070-383 65 52
cor.indigo@gmail.com