info@fkohnynas.se  
 
  Information

 

 

Information till medlemmar
1. Föreningen Konst och Hantverk.
2. Rutiner vid bemanning i Godsagasinet.
3. Rutiner när man deltar.
4. Rutiner när kund vill lägga undan en vara.
5. Styrelsens arbetsrutiner.
6. Stadgar.